Fauna Văcăreștiului este caracterizată de o extraordinară capacitate de revenire, speciilie existente la ora actuală recucerind zona în ultimii 20 ani, după încheierea lucrărilor la șantierul hidrotehnic „Acumulare Văcărești”.
Mamiferele. Cele mai prezente sunt rozătoarele: șoarecele de câmp (Microtus arvalis) și chiţcanul pitic (Sorex minutus). Alături de acestea au apărut și carnivorele, fiind semnalate până în prezent nevăstuica (Mustela nivalis) – două observații, specie menționată în anexa 5B a Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 – privind regimul ariilor naturale protejate și vulpe (Vulpes vulpes), specie menționată în anexa 5B a aceleiași legii. Adăugăm acestor prezențe și vidra (lutra lutra), specie protejată, observată în mai multe situații, începând din 2013. Un grup important de mamifere, este reprezentat de lilieci, care-și găsesc aici un excelent loc de hrănire.
Amfibieni sunt reprezentați de:
– Tritonul cu creastă (Triturus cristatus) – 2 exemplaree subadulte observate în 2011, în zona sud-estică, specie vulnerabilă conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.
– Triton comun (Lissotriton vulgaris/Triturus vulgaris) – 2 exemplare, juvenili abia metamorfozati, semn bun pentru populația din sit, specie menționată în Cărtea Roşie a Vertebratelor și în anexa 4B a Legii ariilor naturale protejate.
– Izvoraş cu burta roşie (Bombina bombina) – o specie relativ comună, uşor detectabilă primavăra prin transecte vizuale şi auditive, specie aproape amenințată conform Cărții Roşii a Vertebratelor, menționată în anexele 3 și 4A ale Legii ariilor naturale protejate și în anexele Legii de ratificare a Convenţiei de la Berna.

– Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus/Rana ridibunda) – o specie comună, de preocupare minimă, bine reprezentată, menționată în anexa 5A a Legii ariilor naturale protejate.
Text preluat http://parcnaturalvacaresti.ro